„Nie poddawaj się rozpaczy.
Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń,
jest tylko zupełnie inne”

William Shakespeare

„Najlepszy jest ten czas,
który mam przed sobą”

Milton H. Erickson

„Ważne jest to, że żyjesz w zgodzie ze sobą,
nikogo nie udajesz i nie masz potrzeby uciekania
ani przed sobą, ani przed czymkolwiek.”

Beata Pawlikowska

PSYCHOTERAPIA
mgr Jolanta Domalewska-Krocz
PSYCHOTERAPIA
mgr Jolanta Domalewska-Krocz
Psychoterapeuta, socjoterapeuta, oligofrenopedagog.


W ramach prywatnej praktyki prowadzę:
psychoterapię
indywidualną
osób dorosłych
psychoterapię indywidualną
dzieci i młodzieży
terapię
EEG-BIOFEEDBACK

W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy oraz dobro swoich pacjentów, regularnie superwizuję swoją pracę psychoterapeutyczną
w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
W swojej praktyce zawsze stosuję się do zasad Kodeksu Etyki Psychoterapeuty.
Komu pomagam ?


Oferuję pomoc osobom, które cierpią z powodu:

 

– lęków
– zaburzeń snu, łaknienia
– problemów z akceptacją samego siebie
– trudności małżeńskich, rodzinnych
– problemów w relacjach z innymi ludźmi
– zaburzeń zachowania
– zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia, ortoreksja)
– dolegliwości psychosomatycznych
– sytuacji kryzysowych (żałoba, choroba własna lub osoby bliskiej, rozpad związku, strata dziecka, współmałżonka, osoby bliskiej)
– obniżonego nastroju i depresji
– myśli samobójczych
– ciężkich, traumatycznych doświadczeń
– zaburzeń osobowości
– schizofrenii
Udzielam konsultacji psychoterapeutycznych oraz prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.
Konsultacja psychoterapeutyczna
Ma na celu wstępne rozpoznanie oraz określenie trudności i problemów zgłaszającej się osoby, a także ustalenie najodpowiedniejszej dla niej formy pomocy. Konsultacja obejmuje najczęściej jedno do trzech spotkań
Psychoterapia indywidualna
To regularne spotkania terapeuty z pacjentem. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest zawsze konsultacjami, po których pomiędzy terapeutą a pacjentem jest zawierany kontrakt terapeutyczny, ustalone zostają cele i zasady udziału w terapii, a także częstotliwość spotkań. Praca oparta jest o relację pomiędzy terapeutą a pacjentem.

 

Psychoterapia indywidualna jest leczeniem zaburzeń życia psychicznego metodami psychologicznymi. Ma ona na celu eliminowanie lub zmniejszanie objawów lub odczuwanego cierpienia pacjenta poprzez wprowadzenie zmian w sposobie jego przeżywania. Zazwyczaj spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Sesje terapeutyczne trwają 60 minut z osobami  dorosłymi, 45 minut z dziećmi oraz młodzieżą i odbywają się w ustalonych terminach. To jak długo trwa proces psychoterapeutyczny jest sprawą indywidualną i zależy od trudności, z jakimi boryka się pacjent, jego potrzeb oraz od wspólnych ustaleń pomiędzy nim a terapeutą.

TERAPIA EEG – BIOFEEDBACK
Biofeedback oznacza biologiczne sprzężenie zwrotne. Pacjentowi dostarczane są informacje o jego stanie fizjologicznym. Terapia oparta jest o interaktywną współpracę z komputerem. Dzięki tej metodzie pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej.

 

Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Metoda ta jest stosowana nie tylko jako forma terapii w praktyce klinicznej (ADHD, ADD, dysleksja, zaburzenia lękowe), ale także służy jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu (sportowcy, piloci, menedżerowie, studenci). Czas trwania terapii ustala się stosownie do wieku pacjenta i istoty problemu. Spotkania odbywają się co najmniej raz w tygodniu, a najlepiej 2-3 razy w tygodniu.

Pacjenci obciążeni w wywiadzie neurologicznie przed przystąpieniem do terapii konsultowaniu są u lekarza – neurologa.

Zapraszam do Specjalistycznego Gabinetu Terapeutycznego (wizyty prywatne)

 


ul. Sikorskiego 126/128
Częstochowa
Telefon: 504 018 954
(gdy nie odbieram proszę o wiadomość SMS)

Specjalistyczny Gabinet Terapeutyczny

Jolanta Domalewska-Krocz
ul. Sikorskiego 126/128
42-202 Częstochowa

Jolanta Domalewska-Krocz

projekt i wykonanie mat.urbanowicz